Шуурхай мэдээ
Home / Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

  • Захирал:Б.Эрдэнэбат

Мэргэжил: Эрхзүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/668 дугаар тушаалаар “Хэрэмт цамхаг” УТҮГ-ын захирлаар томилогдсон.