Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ, мэдээлэл / Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Нээлттэй өдөрлөг”-т оролцлоо

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Нээлттэй өдөрлөг”-т оролцлоо

Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Нээлттэй өдөрлөг”-т тус үйлдвэрийн газар нь 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад сурталчлан танилцуулж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*