Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ, мэдээлэл / 2018-2019 онд явуулах албаны сургалтыг эхлүүллээ.

2018-2019 онд явуулах албаны сургалтыг эхлүүллээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргын 2018 оны А/169 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын  алба хаагчдын дунд 2018-2019 онд  явуулах албаны  сургалтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тус үйлдвэрийн газрын захирлын 2018 оны  10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Албаны сургалт зохион  байгуулах тухай” А21 дүгээр тушаалаар нийт албан хаагчдад албаны сургалтыг эхлүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*